PODPORA

PORADENSTVO

ŠKOLENIA

Niečo o nás

Lepšia alternatíva predstavuje

menej rizikovú náhradu pri používaní ktorej je potenciálne nižšie riziko poškodenia zdravia. Jej použitie je opodstatnené iba v prípade, ak jedinec nie je schopný, alebo ochotný vzdať sa rizikového správania.

Riešime

Rizikové faktory
a správanie

Soľ

Znížením množstva soli v potrave môže znížiť svoj krvný tlak a riziko srdcových...

Voľný cukor

Znížením množstva cukru v potrave môže znížiť riziko ochorenia srdca...

Konzumácia alkoholu

Zodpovednou konzumáciou alkoholu zabránite závažnému poškodeniu vašej pečene...

Fajčenie

Zbavenie sa fajčenia alebo užívanie iných nikotínových alternatív...

Patologické hráčstvo

Zodpovedným hraním ochránite svoje peniaze a vzťahy s vašimi blízkymi...

Sociálne siete

Obmedzením času stráveného sedením za počítačom či na smartfóne...

Ak sa však rizikového správania nedokážete alebo nechcete zbaviť, urobte ho čo najmenej nebezpečným a využite pritom menej rizikové alternatívy.

Takmer každé druhé úmrtie na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, konzumácii alkoholu, fajčeniu a nízkej fyzickej aktivite. Väčšina z foriem rizikového správania nie je pre nás životne dôležitá, ale prináša nám požitky, ktorých sa neradi vzdávame.

Doterajšie stratégie boja s rizikovým správaním boli zväčša postavené na príkazoch, zákazoch a prísnej regulácii. Nárast civilizačných chorôb je jedným z dôkazov, že cesta ktorou sme sa vybrali nás nevedie k cieľu. Ak neurobíme niečo inak, lepšie, budeme sa od nášho cieľa ešte viac vzďaľovať.

Poďme spoločne hľadať, ponúkať a uplatňovať riešenia, ktoré nás dostanú von z labyrintu v ktorom blúdime. Nájdime spoločne kratšiu, menej strastiplnú cestu v prospech Vás a Vašich blízkych.

Neváhajte

Sme tu pre Vás kontaktujte nás

captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.

Lepšia alternatíva

Poďme spoločne hľadať, ponúkať a uplatňovať riešenia
ktoré nás dostanú von z labyrintu v ktorom blúdime.

pomohli sme

Čo sa o nás
hovorí?