Iné zdroje soli

Iné zdroje soli

Rozpustné vitamínové doplnky a lieky proti bolesti

Ak bežne užívate šumivý (rozpustný) vitamínový doplnok alebo v prípade potreby užívate šumivé lieky proti bolesti, je potrebné pripomenúť, že tieto môžu obsahovať až 1 g soli na tabletu. Možno budete chcieť zvážiť prechod na nešumivú tabletu, najmä ak vám bolo odporučené sledovať alebo znížiť príjem soli.

Predtým, ako zmeníte akýkoľvek liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.