Pomoc pre naše združenie

S vaším príspením sa aj takouto formou snažíme pomáhať. Preto si vás dovoľujeme touto cestou osloviť o akýkoľvek príspevok pre naše občianske združenie.
Číslo úctu
SK6811000000002942121024

Názov účtu: 'Lepšia alternatíva'
SWIFT: TATRSKBX
Názov banky: Tatra banka, a.s.
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1